Adobe Flash: без права на пенсию

HTML5 как лекарство от сложности